Om LK TV88

OM KLUBBEN

Löparklubben LK TV88 bildades 1988 och den huvudsakliga inriktningen är långdistanslöpning.

Klubben är medlem i Svenska Friiidrottsförbundet, Svenska Cykelförbundet och Svenska Triathlonförbundet.

MEDLEM

Medlemsavgiften är:

- för enskild medlem: 150 kr

- för familj: 200 kr

Medlemsavgiften betalas in på klubbens plusgirokonto 12 50 91 - 9 eller på

swishnr: 1234585964

KLUBBNAMN

Klubbens officiella namn är LK TV88.

KONTAKT

Ordförande Dan Jonasson

Telnr: 070-1647100

E-post: danjonasson8@gmail.com

Sekreterare Svante Eriksson

E-post: svante.p.eriksson@gmail.com

HEMSIDA

www.lktv88.dinstudio.se

FACEBOOK

LK TV88 finns på Facebook. Sök på LK TV88 i sökfältet.