I medlemsbrevet finns bl.a. information om medlemsavgift, träningstider, årsfest och styrelse.