Samling av  "RÖSTER I TV88" som utgavs av LK TV88 i början av 90-talet. 

Utgåvorna har nu digitaliserats och görs nu tillgängliga. 

Innehåller klassiker som Runes värsta, TV-krysset, intervjuer med TV88-profiler etc.

 

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.