Samling av  "RÖSTER I TV88" som utgavs av LK TV88 i början av 90-talet. 

Utgåvorna har digitaliserats och görs nu tillgängliga. 

Innehåller klassiker som Runes värsta, TV-krysset, intervjuer med TV88-profiler etc.